Referenties Interview vragen

1. Kunt u aangeven op welke wijze u heeft samengewerkt met ...?
2. Hoe lang heeft u samengewerkt met ...?
3. Hoe zou u de verantwoordelijkheden van ... omschrijven?
4. Op een tien puntsschaal, welk cijfer zou u geven voor het werk van ...? Waarom
5. Hoe werkte ...? In vergelijking tot collega’s?
6. Waren er situaties waarin ... duidelijk beter/slechter presteerde dan collega’s?
7. Op welk gebied zou ...? Zichzelf kunnen ontwikkelen volgens u?
8. Wat vindt u van de management vaardigheden van ...?
9. Wat vindt u de best ontwikkelde competenties van ...?
10. Hoe zou u de sociale vaardigheden van ...? Omschrijven?
11. Weet u waarom ... op zoek is naar ander werk?
Copyright © TMA Method 1999-2019
TMA TMA